Πρόγραμμα εκδηλώσεων Β' Εξαμήνου 2022

Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης έχει προγραμματίσει για το β΄ εξάμηνο του 2022 τις εξής εκδηλώσεις.