Πρόγραμμα εκδηλώσεων Β' Εξαμήνου 2021

Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης επανέρχεται στην φυσιολογικότητα προγραμματίζοντας για το β΄ εξάμηνο του 2021 τις εξής εκδηλώσεις.