Το εργαστήρι αποβλέπει αφ’ ενός μεν στην αρχική γνωριμία των παιδιών με τις εικαστικές τέχνες και αφ’ ετέρου στο να δώσει την δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν καλλιτεχνικά. Τα παιδιά μαθαίνουν να προσεγγίζουν τα εικαστικά θέματα μέσω της σπουδής του σχεδίου και του χρώματος ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν την φαντασία τους για να εξωτερικεύσουν τα αισθήματα τους. 

paint_eikastika_kids_01 paint_eikastika_kids_02 paint_eikastika_kids_03 paint_eikastika_kids_04 paint_eikastika_kids_05 paint_eikastika_kids_06