Τα έργα τέχνης (χειρόγραφα, αρχεία και βιβλία, ξύλινα αντικείμενα, εικόνες αγιογραφίας, φορεσιές και κάθε αντικείμενο καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας) αποτελούν τους θησαυρούς του πνεύματος και της ιστορίας, κλείνοντας μέσα τους την εξελικτική πορεία του έθνους και του πολιτισμού.

Στόχος του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία και το ρόλο της συντήρησης, της αποκατάστασης και της σωστής αποθήκευσης των κειμηλίων και των έργων τέχνης. Το αποτέλεσμα της εργασίας πρέπει να διέπεται από καλαισθησία, σεβασμό στην ηλικία του αντικειμένου και να μην αποβλέπει στην ανανέωσή του, αλλά απλά και μόνο στη διατήρησή του στην πάροδο του χρόνου.

SYNTHRHSH_01 SYNTHRHSH_02 SYNTHRHSH_03 SYNTHRHSH_04 SYNTHRHSH_05 SYNTHRHSH_06 SYNTHRHSH_07 SYNTHRHSH_08