Η περιοχή των καπναποθηκών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ξάνθης. Παλιά ήταν κέντρα επιχειρηματικής και άλλης δραστηριότητας των κατοίκων, τα οποία κτίσθηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα από Ηπειρώτες και Δυτικομακεδόνες μαστόρους μέχρι το 1912.

Δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ποσότητες καπνού και τώρα ανήκουν σε ιδιώτες αλλά και στις τοπικές αρχές της Ξάνθης. Μια απ’ αυτές είναι και η καπναποθήκη στην οδό 12 Αποστόλων που ανήκει στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο και την παραχώρησε στον πολιτισμικό φορέα, Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.

12_sm1 12_sm2 12_ekd_sm1 12_ekd_sm2 12_ekd_sm3