Η αρχιτεκτονική κληρονομιά του καπνού στον 20ο αιώνα των Σοφίας Γκουβούση και Σπυρίδωνα Ταβλίκου.

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 18:00, στο Ίδρυμα θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην Αίθουσα «Βιργινία Τσουδερού» στην οδό Καπνεργατών 9, στη Ξάνθη.

Το βιβλίο παρουσιάζει τα 88 κτίρια καπναποθηκών, εκ των οποίων τα 56 υφίστανται έως σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα η μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας εξελίχθηκε στο κυριότερο καπνεμπορικό κέντρο της Ελλάδας, με την εμπορία και επεξεργασία φύλλων καπνού να συμβάλλει ουσιαστικά στην άνθηση της οικονομίας της πόλης.

Τα κτίρια των καπναποθηκών, μάρτυρες της οικονομικής ευημερίας και ανάπτυξης της καπνεμπορικής δραστηριότητας, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του αστικού τοπίου και στην εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών που τα περιέβαλαν, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της αρχιτεκτονικής - βιομηχανικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης.

Η ανάλυση της χωροθέτησης, της μορφολογίας και του τρόπου κατασκευής αυτών των κτιρίων σε συνάρτηση με το χρόνο ανέγερσής τους, επεξηγεί τις ιδιαιτερότητες του μοντέλου ανάπτυξης που διαθέτουν, και τεκμηριώνει την αρχιτεκτονική τους υπόσταση και το ρόλο τους στη διαμόρφωση του περιαστικού τοπίου της πόλης.

Η σημερινή τους κατάσταση αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της επανάχρησής τους, που τίθεται ταυτόχρονα σε αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό επίπεδο, δεδομένης της μοναδικής συγκέντρωσης των κτιρίων σε επιλεγμένα σημεία του αστικού ιστού.

Συντονισμός: Σπυρίδων Ταβλίκος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

  • Μιχαήλ Σαχσαμάνογλου, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
  • Μαρία Δούση, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ.
  • Θοδωρής Πριγγόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
  • Σοφία Γκουβούση, Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

Είσοδος ελεύθερη.