Τό Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης σας ενημερώνει πως η προγραμματισθείσα για την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου παρουσίαση του βιβλίου του κ. Αρσονιάδη Βασιλείου με τίτλο ‘’Η Υψηλή Στρατηγική της Τουρκίας και η σχέση της με την θεωρία του στρατηγικού βάθους’’, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του συγγραφέα στο εξωτερικό.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα επαναπρογραμματισθεί σε ημερομηνία εντός του Νοεμβρίου του 2018. Το Ίδρυμα θα εκδώσει νέο προγραμματισμό.